Medyczny Portal Informacyjny
SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Portal umożliwia elektroniczną rejestrację
do Poradni Zdrowia Psychicznegow przypadku braku konta:
Liczba użytkowników korzystających z usługi online: