Ogłoszenia

Sprzedaż telefonów analogowych
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku informuje, iż posiada do odsprzedaży wydofane z użytku telefony analogowe w ilości 200 sztuk. Proponowana cena odsprzedaży to 10 zł sztuka. osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny:
  • Beata Mańczyk - 32 62 18 309
W/w telefony można oglądać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
do góry
Ogłoszenie o sprzedaży maszyn do pisania
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku informuje iż posiada do odsprzedaży maszyny do pisania w cenie 10,00zł brutto za sztukę zgodnie z załącznikiem
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9
Zdjęcie 10
do góry
Ogłoszenie o sprzedaży okien
Treść Ogłoszenia.
Okno balkonowe z drzwiami material aluminium-2 sztuki-opis
Okno balkonowe z drzwiami material aluminium-2 sztuki-wyrys
Okno z PCV-16 sztuk-opis
Okno z PCV-16 sztuk-wyrys
do góry
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku zleci na zasadzie umowy zlecenia , umowy o dzieło wykonanie dokumentacji technicznej
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku zleci na zasadzie umowy zlecenia , umowy o dzieło wykonanie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego wykonawczego, dostosowania trzech budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012r. poz. 739) Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z p.o. Kierownikiem Działu Gospodarczo-Technicznego Henrykiem Stawarczyk tel. 32 43 28 124.
do góry
Oświadczenie w sprawie firmy ALFA-MED.
Treść Oświadczenia.
do góry
Kuchnia Centralna Szpitala oferuje organizację przyjęć rodzinnych
Kuchnia Centralna Szpitala oferuje organizację przyjęć rodzinnych - komunie,chrzciny oraz jubileuszowych bezalkoholowych do 35 osób z obsługą na miejscu. Oferujemy również przygotowanie dań na zamówienie, z odbiorem własnym przez zamawiającego.
do góry

W związku z prośbą Wspólnoty Anonimowych Narkomanów, poniżej zamieszczamy link do strony oraz plakat.

www.anonimowinarkomani.org

Narkotyki

W związku z występowaniem na terenie całego kraju zagrożenia życia i zdrowia ludzi po użyciu tzw. dopalaczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku prosi o zamieszczenie na stronach internetowych władz samorządowych, instytucji pozarządowych i publicznych, za wyjątkiem szkół załączonych materiałów edukacyjnych.

Podpisał:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku
lek. Edward Waloszek

Plakat

Ulotka1

Ulotka2