Data publikacji: 19.10.2017

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych onkologicznych w siedzibie Udzielającego zamówienia w okresie od 01.11.2017 r. do 02.01.2019 r.
Termin składania ofert: 27.10.2017 r. do godz. 9:30

Ogłoszenie o konkursie (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 16.10.2017

Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w okresie od 01.11.2017 r. do 02.01.2019 r
Termin składania ofert: 24.10.2017 r. do godz. 9:30.

Ogłoszenie o konkursie (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 13.10.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych w okresie od 16.10.2017 r. do 02.01.2019 r.

Wynik konkursu (PDF)


Data publikacji: 27.09.2017

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych w okresie od 16.10.2017 r. do 02.01.2019 r .
Termin składania ofert do dnia 05.10.2017 r. do godziny 09:30

Ogłoszenie o konkursie (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 25.09.2017

Unieważnienie przetargu na sprzedaż aktywów ruchomych w formie konkursu ofert.

Unieważnienie konkursu ofert (PDF)


Data publikacji: 06.09.2017

Unieważnienie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii, okulistyki, kardiologii i ginekologii w okresie od 11.09.2017 r. do 02.01.2019 r.

Unieważnienie konkursu ofert (PDF)


Data publikacji: 29.08.2017 ze zmianami z dnia 31.08.2017r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii, okulistyki, kardiologii i ginekologii w okresie od 11.09.2017r. do 02.01.2019r.
Termin składania ofert do dnia 06.09.2017r. do godziny 09:30.

Ogłoszenie o konkursie (PDF)

SWKO (PDF)

Pismo o zmianie treści SWKO z dnia 31.08.2017 (PDF)

SWKO - po zmianie z dnia 31.08.2017 (PDF)


Data publikacji: 28.08.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w okresie od 01.09.2017 r. do 02.01.2019 r.

Wynik konkursu (PDF)Data publikacji: 21.08.2017

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu na sprzedaż aktywów ruchomych w formie konkursu ofert.
Termin składania ofert: 25.09.2017 r. godz. 11:00.

Ogłoszenie (PDF)

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu (PDF)Data publikacji: 16.08.2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w okresie od 01.09.2017 r. do 02.01.2019 r.
Termin składania ofert: 24.08.2017 r. do godziny 9:30.

Ogłoszenie o konkursie (PDF)

SWKO (PDF)

Data publikacji: 01.08.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w "Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w okresie od 01.08.2017 r. do 02.01.2019 r."


Data publikacji: 20.07.2017

Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w okresie od 01.08.2017 r. do 02.01.2019 r.
Termin składania ofert: 28.07.2017 r. do godziny 9:30

Ogłoszenie o konkursie (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 14.07.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej na rzecz pacjentów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w okresie od 17.07.2017 r. do 02.01.2019 r."


Data publikacji: 06.07.2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej na rzecz pacjentów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w okresie od 17.07.2017 r. do 02.01.2019 r.
Termin składania ofert: 14.07.2017 r. do godziny 9:30

Ogłoszenie o konkursie (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 13.04.2017

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w okresie od 18.04.2017 r. do 02.01.2019 r.


Data publikacji: 07.04.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w okresie od 10.04.2017 r. do 02.01.2019 r.


Data publikacji: 31.03.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń - konsultacji urologicznych w siedzibie Udzielającegozamówienia w okresie od 01.04.2017 r. do 02.01.2019 r.


Data publikacji: 28.03.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki endoskopowej w okresie od 01.04.2017r. do 02.01.2019r.


Data publikacji: 28.03.2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w okresie od 10.04.2017 r. do 02.01.2019 r.
Termin składania ofert: do dnia 05.04.2017 r. do godziny 12:30.

Ogłoszenie konkursu (.ZIP)

Data publikacji: 28.03.2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w okresie od 18.04.2017 r. do 02.01.2019 r.
Termin składania ofert: do dnia 10.04.2017 r. do godziny 12:30.

Ogłoszenie konkursu (.ZIP)

Data publikacji: 24.03.2017

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w okresie od 01.04.2017 r. do 02.01.2019 r.


Data publikacji: 24.03.2017

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalitycznych w okresie od 01.04.2017 r. do 02.01.2019 r, ponieważ nie złożono żadnej oferty.


Data publikacji: 06.03.2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych diagnostyki endoskopowej w okresie od 01.04.2017 r. do 02.01.2019 r.
Termin składania ofert: do dnia 22.03.2017 r. do godziny 12:30.

Ogłoszenie_konkursu (.ZIP)

Data publikacji: 02.03.2017

Konkurs ofert z dnia 06.02.2017 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w okresie 01.04.2017 - 02.01.2019 r.
Termin składania ofert: 22.03.2017 r. do godziny 12:30.

Ogłoszenie_konkursu (.ZIP)

Data publikacji: 02.03.2017

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji urologicznych w siedzibie Udzielającego zamówienia w okresie od 01.04.2017 r. do 02.01.2019 r.
Termin składania ofert: 22.03.2017 r. do godziny 12:30.

Ogłoszenie_konkursu (.ZIP)

Data publikacji: 02.03.2017

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w okresie od 01.04.2017 r. do 02.01.2019 r.
Termin składania ofert: 22.03.2017 r. do godziny 12:30.

Ogłoszenie_konkursu (.ZIP)


Data publikacji: 27.02.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2019 r.

Data publikacji: 23.02.2017

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w okresie od 01.03.2017 r. do 02.01.2019 r.


Data publikacji: 23.02.2017

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w okresie od 01.03.2017 r. do 02.01.2019 r.


Data publikacji: 13.02.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych w siedzibie Udzielającego zamówienie w okresie od 15.02.2017 r. do 02.01.2019 r.

Data publikacji: 07.02.2017

Konkurs ofert z dnia 06.02.2017 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w okresie od 01.03.2017 r. do 02.01.2019 r.
Termin składania ofert: 17.02.2017 r. do godziny 12:30

Ogłoszenie_konkursu (PDF)

Formularz oferty (PDF)

Formularz ofertowo-cenowy (PDF)

Projekt umowy (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 07.02.2017

Konkurs ofert z dnia 06.02.2017 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w okresie od 01.03.2017 r. do 02.01.2019 r.
Termin składania ofert: 17.02.2017 r. do godziny 12:30

Ogłoszenie_konkursu (PDF)

Formularz oferty (PDF)

Formularz ofertowo-cenowy (PDF)

Projekt umowy (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 06.02.2017

Konkurs ofert z dnia 06.02.2017 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych w siedzibie Udzielającego zamówienie w okresie od 15.02.2017 r. do 02.01.2019 r.
Termin składania ofert: 10.02.2017 r. do godziny 12:30

Ogłoszenie_konkursu (PDF)

Formularz oferty (PDF)

Formularz ofertowo-cenowy (PDF)

Projekt umowy (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 06.02.2017

Konkurs ofert z dnia 06.02.2017 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogólnostomatologicznych w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2019 r.
Termin składania ofert: 17.02.2017 r. do godziny 12:30

Ogłoszenie_konkursu (PDF)

Formularz oferty (PDF)

Formularz ofertowo-cenowy (PDF)

Projekt umowy (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 01.02.2017

Wyniki konkursu ofert na udzielenie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej


Data publikacji: 27.01.2017

Wyniki postępowania o zamówienie prowadzone w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych w siedzibie Udzielajšcego zamówienia w okresie od 01.02.2017 r. do 02.01.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie œwiadczeń zdrowotnych – konsultacji specjalistycznych w wybranych zakresach w okresie od 01.02.2017 r. do 02.01.2019 r.


Data publikacji: 20.01.2017

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych


Data publikacji: 18.01.2017

Konkurs ofert z dnia 18.01.2017 r. na udzielanie konsultacji specjalistycznych w siedzibie Szpitala w okresie od 01.02.2017 r. do 02.01.2019 r. Termin składania ofert: 26.01.2017, godz. 12:30

Ogłoszenie_konkursu (ZIP)


Data publikacji: 18.01.2017

Konkurs ofert z dnia 18.01.2017 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji w okresie od 01.02.2017 r. do 02.01.2019 r. Termin składania ofert: 26.01.2017, godz. 12:30

Ogłoszenie_konkursu (ZIP)


Data publikacji: 16.01.2017

Konkurs ofert z dnia 16.01.2017 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w okresie od 01.02.2017 r. do 02.01.2019 r. Termin składania ofert: 27.01.2017, godz. 12:30

Ogłoszenie_konkursu (ZIP)


Data publikacji: 16.01.2017

Informacja o rozstrzygnięcie konkursu - konsultacje w miejscu

Rozstrzygnięcie konkursu PZP

Unieważnienie konkursu w wybranych zakresach


Data publikacji: 12.01.2017

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych z dnia 12.01.2017 r.

Ogłoszenie_konkursu (ZIP)


Data publikacji: 03.01.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w stanach zagrożenia zdrowia lub życia w okresie od 03.01.2017 r. do 02.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych w okresie od 03.01.2017 r. do 02.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie elektromiografii (EMG) i elektroencefalografii (EEG) w okresie od 03.01.2017r. do 02.01.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych w siedzibie Udzielającego zamówienia w okresie od 03.01.2017 r. do 02.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych lekarskich i psychologicznych w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w okresie od 01.01.2017 r. do 02.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz chorób wewnętrznych w okresie od 01.01.2017 r. do 05.01.2019 r.

Data publikacji: 02.01.2017

Konkurs ofert z dnia 02.01.2017 r. na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych lekarskich i psychologicznych w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w okresie od 16.01.2017 r. do 02.01.2019 r.
Termin składania ofert: 12.01.2017, godz. 12:00

Ogłoszenie_konkursu (PDF)

Formularz oferty (PDF)

Projekt umowy (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 02.01.2017

Konkurs ofert z dnia 02.01.2017 r. na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w wybranych zakresach w okresie od 16.01.2017 r. do 02.01.2019 r.
Termin składania ofert: 12.01.2017, godz. 12:00

Ogłoszenie_konkursu (PDF)

Formularz ofertowo-cenowy (PDF)

Formularz ofertowo-cenowy (DOC)

Formularz oferty konsultacje (DOC)

Formularz oferty (PDF)

Projekt umowy (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 02.01.2017

Konkurs ofert z dnia 02.01.2017 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych w siedzibie Udzielającego zamówienie w okresie od 16.01.2017 r. do 02.01.2019 r.
Termin składania ofert: 12.01.2017 r. godz. 12:00.

Ogłoszenie_konkursu (PDF)

Formularz oferty konsultacje planowane w miejscu (DOC)

Formularz oferty (PDF)

Projekt umowy (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 30.12.2016

Unieważnienie konkursu ofert na udzielenie specjalistycznych œwiadczeń zdrowotnych w wybranych zakresach w okresie od 03.01.2017 r. do 02.01.2019 r

Data publikacji: 22.12.2016

Konkurs ofert na udzielenie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w wybranych zakresach
Termin składania ofert: 29.12.2016 r. godz. 09:30.

Ogłoszenie_konkursu (PDF)


Data publikacji: 20.12.2016

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych z dnia 20.12.2016 r.
Termin składania ofert: 28.12.2016 r. godz. 09:30.

Ogłoszenie_konkursu (PDF)

Formularz ofertowo-cenowy (PDF)

Formularz oferty (PDF)

Projekt umowy (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 20.12.2016

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych w siedzibie Udzielającego zamówienia z dnia 20.12.2016 r.
Termin składania ofert: 28.12.2016 r. godz. 09:30.

Ogłoszenie_konkursu (PDF)

Formularz oferty (PDF)

Projekt umowy (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 20.12.2016

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie EMG i EEG z dnia 20.12.2016 r.
Termin składania ofert: 28.12.2016 r. godz. 09:30.

Ogłoszenie_konkursu (PDF)

Formularz ofertowo-cenowy (PDF)

Formularz oferty (PDF)

Projekt umowy (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 20.12.2016

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w stanach zagrożenia zdrowia lub życia ze zmianami z dnia 22.12.2016 r.
Termin składania ofert: 29.12.2016 r. godz. 13:30.

SWKO po zmianach z dnia 27.12.2016 r. (PDF)

Wyjaśnienie treści SWKO nr 1 i zmiana treści SWKO nr 2 z dnia 27.12.2016 r. (PDF)

Formularz ofertowo-cenowy - doprecyzowany (XLS)

Formularz ofertowo-cenowy (PDF)

Zmiana treści SWKO nr 1 z dnia 22.12.2016 r. (PDF)

Ogłoszenie_konkursu (PDF)

Formularz oferty (PDF)

Projekt umowy (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 20.12.2016

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz chorób wewnętrznych z dnia 20.12.2016 r.
Termin składania ofert: 29.12.2016 r. godz. 09:30.

Ogłoszenie_konkursu (PDF)

Formularz oferty (PDF)

Projekt umowy (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 20.12.2016

Unieważnienie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz chorób wewnętrznych


Data publikacji: 16.12.2016

Konkurs ofert na udzielenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w PZP.
Termin składania ofert: 22.12.2016 r. godz. 09:30.

Ogłoszenie_konkursu (PDF)

Formularz oferty (PDF)

Projekt umowy (PDF)

SWKO (PDF)

Data publikacji: 13.12.2016

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz chorób wewnętrznych.
Termin składania ofert: 19.12.2016 r. godz. 09:30.

Ogłoszenie_konkursu (PDF)

Formularz oferty (PDF)

Projekt umowy (PDF)

SWKO (PDF)


Data publikacji: 09.12.2016

Unieważnienie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz chorób wewnętrznych

Data publikacji: 02.12.2016

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz chorób wewnętrznych

Termin składania ofert: 09.12.2016 r. godz. 09:30.
Pliki do pobrania (PDF)

Data publikacji: 01.07.2016

Unieważnienie przetargu na sprzedaż aktywów ruchomych w formie konkursu ofert (powtórka)

Pliki do pobrania (PDF)

Data publikacji: 14.06.2016

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu na sprzedaż aktywów ruchomych w formie konkursu ofert.
Termin składania ofert: 30.06.2016 r. godz. 11:00.

Pliki do pobrania (PDF)
Data publikacji: 13.04.2016

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu na sprzedaż aktywów ruchomych w formie konkursu ofert.
Termin składania ofert: 10.05.2016 r. godz. 11:00.

Pliki do pobrania (PDF)

Unieważnienie przetargu na sprzedaż aktywów ruchomych w formie konkursu ofert. (PDF)
Data publikacji: 06.03.2015

Konkurs ofert na udzielanie œwiadczeń zdrowotnych przez okres 5 lat w zakresie rentgenodiagnostyki ogólnej (RTG) w oparciu o sprzęt Udzielajšcego zamówienia oraz ultrasonografii (USG) w oparciu o sprzęt Oferenta wraz z dzierżawą pomieszczeń na ten cel oraz przejęciem pracowników Udzielającego zamówienia na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy Termin składania ofert: 18.03.2015 r. godz. 09:30.

Pliki do pobrania (.zip)

Odpowiedzi na pytania do konkursu

Odpowiedzi na pytania do konkursu (PDF)

Data publikacji: 25.03.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu (PDF)Data publikacji: 19.02.2015

Konkurs ofert na udzielanie œwiadczeń zdrowotnych przez okres 5 lat w zakresie rentgenodiagnostyki ogólnej (RTG) w oparciu o sprzęt Udzielajšcego zamówienia oraz ultrasonografii (USG) w oparciu o sprzęt Oferenta wraz z dzierżawš pomieszczeń na ten cel oraz przejęciem pracowników Udzielajšcego zamówienia na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy Termin składania ofert: 06.03.2015 r. godz. 09:30.

Pliki do pobrania (.zip)

Odwołanie konkursu ofert (PDF)
Data publikacji: 11.12.2014

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie: 01.01.2015-02.01.2017

Ogłoszenie

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO)

Załącznik 1 do SWKO - Formularz oferty.pdf

Załacznik 2 do SWKO - Oświadczenie Oferenta

Załącznik 3 do SWKO - Formularz cenowy

Załącznik 4 do SWKO - Wzór umowy

Załącznik 5 do SWKO - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania świadczeń

Odpowiedzi na pytania do konkursu

Odpowiedzi na pytania do konkursu (PDF)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Pobierz ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert (PDF)
Data publikacji: 20.11.2014

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie: 01.01.2015-02.01.2017

Ogłoszenie

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO)

Załącznik 1 do SWKO - Formularz oferty.pdf

Załacznik 2 do SWKO - Oświadczenie Oferenta

Załącznik 3 do SWKO - Formularz cenowy

Załącznik 4 do SWKO - Wzór umowy

Załącznik 5 do SWKO - Wykaz osób uprawnionych do wykonywania świadczeń

Odpowiedzi na pytania do konkursu

Odpowiedzi na pytania do konkursu (PDF)

Przedłużenie terminu rozstrzygniecia konkursu ofert

Pobierz komunikat o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert (PDF)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Pobierz ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert (PDF)