Programy unijne

Termomodernizacja budynków Szpitala.

Na terenie Szpitala trwają prace nad termomodernizacją 11 budynków. Prace obejmują izolację ścian fundamentowych, wymianę lub odnowienie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę pokryć dachowych wraz z ewentualną naprawą konstrukcji dachu, docieplenie poddaszy, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Łączny koszt prac budowlanych wynosi 6.703.120,76zł. Część zadania dofinansowana jest w ramach otrzymanej dotacji (w kwocie 1.754.855,00zł) i pożyczki (w kwocie 3.509.709,00zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Tablica ogłoszeniowa

Zabezpieczenie budynku Pawilonu XIV przed dalszym, nierównomiernym osiadaniem i związanymi z nim postępującymi uszkodzeniami oraz degradacją.

W grudniu 2013 roku zakończono prace budowlane nad zabezpieczeniem budynku Oddziału XIV przed dalszym, nierównomiernym osiadaniem i związanymi z nim postępującymi uszkodzeniami oraz degradacją. W ramach prac uszczelniono i naprawiono pokrycie dachu, osuszono piwnicę, naprawiono i wzmocniono mury budynku, wykonano doświetlacze piwnic, podjazd dla niepełnosprawnych wraz z tarasem i jego zadaszeniem, instalacje oddymiającą, wymieniono drzwi oraz pomalowano oddział. Łączny koszt zadania wyniósł 544.652,11zł, z czego 500.000,00zł to dotacja Województwa Śląskiego przy udziale Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.
ROPS

Prace pielęgnacyjne oraz konserwacyjne w parku wpisanym do rejestru zabytków

Na terenie Szpitala trwają prace polegające na cięciach pielęgnacyjnych i konserwacyjnych, wycince drzew oraz nasadzeniach drzew i krzewów. Łączny koszt prac wynosi 116 201,32 zł. Część zadania dofinansowana jest w ramach otrzymanej dotacji (w kwocie 92 961,06 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WFOSiGW


Najserdeczniejsze Podziękowania dla Zarządu

unia

"Jedynie Prawdziwy Człowiek zauważy
potrzeby drugiego człowieka.
Jedynie Człowiek Wielkiego Serca
wyciągnie doń pomocną dłoń..."

W imieniu Pacjentów Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku składamy najserdeczniejsze podziękowania za okazaną pomoc finansową, którą zechcieliście nas Państwo obdarzyć. Naszym celem jest stworzenie pacjentom zmagającym się z chorobą psychiczną godnych warunków podczas ich leczenia i przywracanie do funkcjonowania w społeczeństwie. Dzięki pomocy i ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów. Przekonaliśmy się, że zawsze możemy liczyć na osoby o wielkim sercu, które chętnie pomagają innym.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja Szpitala.