Praca


PRACOWNIKA DO ROZWOŻENIA POSIŁKÓW

Opis stanowiska pracy:

 • rozwożenie posiłków z kuchni przyszpitalnej do poszczególnych oddziałów na terenie szpitala,
 • wyładunek i załadunek pojemników z żywnością,
 • wnoszenie pojemników z żywnością na odpowiednie oddziały szpitalne.

Wymagania:

 • prawo jazdy kategorii B,
 • książeczka sanitarno – epidemiologiczna.

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • umowę na okres próbny.

Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny, dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji można kierować pocztą elektroniczną na adres: praca@psychiatria.com

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych aplikacyjnych przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33 dla potrzeb niezbędnych do procesu obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 ze zm.)"

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

do góry
KUCHARZ / KUCHARKA

Opis stanowiska pracy:

 • przygotowanie zleconych asortymentów diet,
 • rozdział żywności na oddziały szpitalne,
 • dbanie o porządek i ład w miejscu pracy,

Wymagania:

 • tytuł zawodowy kucharza,
 • książeczka sanitarno – epidemiologiczna,
 • teoretyczna i praktyczna umiejętność sporządzania posiłków,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • możliwość zdobywania nowych kwalifikacji,
 • zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ,
 • pracę w przyjaznym zespole.

Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny, dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji można kierować pocztą elektroniczną na adres: praca@psychiatria.com

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych aplikacyjnych przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33 dla potrzeb niezbędnych do procesu obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 ze zm.)"

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

do góry
Lekarz
Aktualnie poszukujemy:
 • specjalistów psychiatrów ,
 • w trakcie specjalizacji psychiatrycznej,
 • planujących rozpocząć specjalizację psychiatryczną

Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny, dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji można kierować również pocztą elektroniczną na adres: praca@psychiatria.com

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych aplikacyjnych przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33 dla potrzeb niezbędnych do procesu obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 26.06.2014r. DZ.U.z 2014, poz. 1182 ).”

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

do góry
PIElĘGNIARZ/PIELĘGNIARKA

Wymagania:

 • Kierunkowe wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pielęgniarki /pielęgniarza
 • Prawo do wykonywana zawodu
 • Życzliwe podejście do pacjenta.
Mile widziane:
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarskim
 • Praktyka w pracy z pacjentem psychiatrycznym
 • Umiejętność obsługi komputera
Oferujemy:
 • Możliwość zdobywania nowych kwalifikacji
 • Warunki zatrudnienia do uzgodnienia

Szczegółowych informacji udziela Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Jakości tel. 32/ 43 28 213 , 43 28 236

Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny, dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji można kierować również pocztą elektroniczną na adres: praca@psychiatria.com

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych aplikacyjnych przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33 dla potrzeb niezbędnych do procesu obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 26.06.2014r. DZ.U.z 2014, poz. 1182 ).”

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

do góry
LEKARZ - PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Wymagania:

 • Doświadczenie w wykonywania zawodu lekarza w szpitalu – co najmniej 3 lata
 • Tytuł specjalisty w jednej z następujących dziedzin medycyny:
  • a) epidemiologia lub higiena i epidemiologia,
   b) mikrobiologia lub mikrobiologia lekarska,
   c) choroby zakaźne,
   d) organizacja ochrony zdrowia,
   e) zdrowie publiczne.

   lub
   osoby będącej w trakcie specjalizacji w jednej z dziedzin wymienionych powyżej lub posiadające inną specjalizację oraz co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy w zespole zakażeń szpitalnych, które ukończyły lub są w trakcie odbywania kursu specjalistycznego w zakresie epidemiologii szpitalnej.

   Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

   Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny, dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji można kierować również pocztą elektroniczną na adres: praca@psychiatria.com

   Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych aplikacyjnych przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33 dla potrzeb niezbędnych do procesu obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 26.06.2014r. DZ.U.z 2014, poz. 1182 ).”

   Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

do góry