Praca


Lekarz
Aktualnie poszukujemy:
 • specjalistów psychiatrów ,
 • w trakcie specjalizacji psychiatrycznej,
 • planujących rozpocząć specjalizację psychiatryczną

Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny, dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji można kierować również pocztą elektroniczną na adres: praca@psychiatria.com

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych aplikacyjnych przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33 dla potrzeb niezbędnych do procesu obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 26.06.2014r. DZ.U.z 2014, poz. 1182 ).”

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

do góry
PIElĘGNIARZ/PIELĘGNIARKA

Wymagania:

 • Kierunkowe wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pielęgniarki /pielęgniarza
 • Prawo do wykonywana zawodu
 • Życzliwe podejście do pacjenta.
Mile widziane:
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarskim
 • Praktyka w pracy z pacjentem psychiatrycznym
 • Umiejętność obsługi komputera
Oferujemy:
 • Możliwość zdobywania nowych kwalifikacji
 • Warunki zatrudnienia do uzgodnienia

Szczegółowych informacji udziela Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Jakości tel. 32/ 43 28 213 , 43 28 236

Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny, dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji można kierować również pocztą elektroniczną na adres: praca@psychiatria.com

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych aplikacyjnych przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33 dla potrzeb niezbędnych do procesu obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 26.06.2014r. DZ.U.z 2014, poz. 1182 ).”

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

do góry
LEKARZ - PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Wymagania:

 • Doświadczenie w wykonywania zawodu lekarza w szpitalu – co najmniej 3 lata
 • Tytuł specjalisty w jednej z następujących dziedzin medycyny:
  • a) epidemiologia lub higiena i epidemiologia,
   b) mikrobiologia lub mikrobiologia lekarska,
   c) choroby zakaźne,
   d) organizacja ochrony zdrowia,
   e) zdrowie publiczne.

   lub
   osoby będącej w trakcie specjalizacji w jednej z dziedzin wymienionych powyżej lub posiadające inną specjalizację oraz co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy w zespole zakażeń szpitalnych, które ukończyły lub są w trakcie odbywania kursu specjalistycznego w zakresie epidemiologii szpitalnej.

   Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

   Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny, dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji można kierować również pocztą elektroniczną na adres: praca@psychiatria.com

   Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych aplikacyjnych przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33 dla potrzeb niezbędnych do procesu obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 26.06.2014r. DZ.U.z 2014, poz. 1182 ).”

   Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

do góry