ODDZIAŁ I – DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Jest oddziałem koedukacyjnym dysponującym 20 miejscami i przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Leczenie w oddziale obejmuje diagnostykę, terapię i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu oraz osób ryzykownie pijących ( zakres rozpoznań : F 10.1, F 10.2 i F 19.2 ) oraz działania konsultacyjno- edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.

Program terapeutyczny oparty jest na koncepcji mechanizmów uzależnienia od alkoholu i prowadzony jest przez zespół terapeutyczny w skład którego wchodzi specjalista psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta uzależnień, pielęgniarka, pracownik socjalny. Zadaniem programu terapeutycznego jest udzielenie pomocy pacjentowi w radzeniu sobie z chorobą przy akceptacji wynikających z tego ograniczenia, wzięcie odpowiedzialności osoby uzależnionej za swoje zdrowie fizyczne i psychiczne poprzez zmotywowanie jej do przejęcia odpowiedzialności za to, czy chce skorzystać z oferowanej pomocy i w jaki sposób ma się to odbywać.

Podstawowym warunkiem terapii jest abstynencja od alkoholu. Terapia polega na indywidualnej pracy poszczególnych pacjentów na tle grupy oraz na uzupełniającej psychoedukacji w zakresie wynikającym z bieżącego zapotrzebowania uczestników grupy. Wspierającą formą oddziaływań terapeutycznych są konsultacje indywidualne dla pacjentów oddziału oraz spotkania edukacyjne z rodzinami osób leczących się, osób uzależnionych.

Program terapeutyczny podstawowy jest realizowany przez 7 tygodni ( program nawrotów 4 tygodnie). Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 W ramach świadczeń pacjenci otrzymują dwa posiłki (śniadanie i obiad ). Na czas leczenia istnieje możliwość wydania zwolnienia L-4.

Wstępne rozmowy diagnostyczno-kwalifikacyjne odbywają się w środę, czwartek i piątek od godziny 11.00 do 12.00.Po zakwalifikowaniu do przyjęcia do programu terapii ustalany jest termin przyjęcia.