ODDZIAŁ X PSYCHIATRII SĄDOWEJ

Znajduje się na terenie Szpitala w Budynku Nr 10, jest to oddział dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (w grupie rozpoznań F 00 - F 99 ) dysponuje 39 łóżkami.

Zadaniem oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia jest diagnostyka , leczenie, psychoterapia. rehabilitacja, resocjalizacja oraz promocja zdrowia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), oraz orzecznictwo sądowo-psychiatryczne.

Podstawowym zadaniem zespołu terapeutycznego jest zintegrowane i kompleksowe oddziaływanie na pacjenta, poprzez indywidualny dobór terapii, aktywizacji stymulującej do aktywności życiowej, społecznej, jak również współpraca z rodzinami pacjentów, w celu przygotowania bliskich na ponowne przyjęcie chorego, edukacja na temat objawów chorobowych. Rezultatem tych oddziaływań ma być odbudowanie funkcjonowania pacjenta na poziomie umożliwiającym niezależne życie, maksymalna redukcja objawów choroby, wzrost aktywności, możliwość podjęcia i realizacji ról społecznych.

W skład zespołu wchodzą: lekarz psychiatra, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, pedagog, pracownik socjalny Oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne dostosowane są do potrzeb i możliwości pacjenta stosowane są przez:

 • farmakoterapię
 • leczenie współistniejących chorób somatycznych
 • diagnostyka i terapia psychologiczna
 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię grupową
 • interwencje kryzysowe
 • interwencje rodzinne
 • elementy terapii rodzin
 • psychoedukacja pacjentów i rodzin
 • terapia zajęciowa
 • arteterapię
 • ergoterapię
 • psychorysunek
 • biblioterapię
 • psychodrama
 • muzukoterapia
 • choreoterapia
 • treningi umiejętności społecznych
 • kinezyterapia
 • ludoterapia
 • społeczność terapeutyczna
 • spacer pod opieką personelu
 • zajęcia w pracowniach