ODDZIAŁ XIV PSYCHIATRYCZNY ODWYKOWY DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Oddział mieści się w odrębnym Budynku Nr 14 dwukondygnacyjnym otoczonym ogrodem, co niewątpliwie sprzyja leczeniu. Jest to oddział stacjonarny terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet powyżej 18 r. i funkcjonuje od 1988 r.

Podstawowym świadczeniem oferowanym przez oddział jest psychoterapia kobiet uzależnionych od alkoholu. Przyjmujemy również kobiety uzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych .Programem objęta jest każda pacjentka, która zgłasza chęć leczenia, sama poszukuje pomocy lub jest zobowiązana do leczenia postanowieniem Sądu.

Program terapeutyczny został pozytywnie zaopiniowany przez Konsultanta Regionalnego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. Lecznictwa Odwykowego. Leczenie trwa około 7 tygodni. Terapię prowadzoną przez specjalistów psychoterapii uzależnień wspomagają oddziaływania ze strony lekarzy, pielęgniarek terapeutów zajęciowych.

Głównymi celami terapii są : zwiększenie zdolności do utrzymywania abstynencji, rozwiązywanie problemów osobistych a także rozwijanie zdolności do zdrowego życia. Uwzględnia się specyfikę uzależnienia kobiet poprzez podejmowanie w terapii problemów typowo kobiecych - np. związanych z macierzyństwem, akceptacją własnej kobiecości, stereotypami na temat kobiet, rolami społecznymi czy oczekiwaniami wobec kobiet. Prowadzone są również oddziaływania nastawione na zwiększanie umiejętności służących zatrzymywaniu przemocy domowej.

Oddział funkcjonuje na zasadzie Społeczności Terapeutycznej co pozwala na uczenie się odpowiedzialności za siebie i wobec innych. Funkcjonowanie w ramach Społeczności Terapeutycznej dostarcza wielu okazji do trenowania konstruktywnych umiejętności społecznych.

Oddziaływania profesjonalne chętnie wspomaga się poprzez udział pacjentek w ruchu Anonimowych Alkoholików. W oddziale funkcjonuje grupa AA „ Nadzieja”.

W trakcie realizacji programu zabezpieczony jest dostęp do diagnostyki medycznej, konsultacji specjalistycznych oraz badań laboratoryjnych