ODDZIAŁ XVI REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ

Znajduje się w samodzielnym budynku Nr 16 na terenie szpitala i dysponuje 25 łóżkami. Oddział zajmuje się rehabilitacją osób chorych psychicznie powyżej 18r.ż. w zakresie rozpoznań:

 • łagodnych otępień,
 • organicznych zaburzeń nastroju i osobowości,
 • upośledzeń umysłowych w stopniu lekkim,
 • z utrwalonymi zaburzeniami urojeniowymi bądź omamowymi nie powodującymi bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta i osób z otoczenia,
 • z dostateczną sprawnością fizyczną i brakiem znaczących zaburzeń orientacji.

Ze względu na otwarty charakter oddziału i brak zabezpieczeń, przyjmowani pacjenci do oddziału nie mogą stanowić zagrożenia dla siebie i innych, wynikających z doznań chorobowych.

Pacjenci są kierowani z oddziałów psychiatrycznych ogólnych, somatycznego po uzyskaniu remisji ostrych objawów psychotycznych, z Poradni Zdrowia Psychicznego lub z Izby Przyjęć.

Program rehabilitacyjny dostosowany jest do indywidualnych potrzeb pacjentów w zależności od długości przebiegu choroby,nasilenia objawów,oczekiwań i możliwości pacjentów.

Oferta terapeutyczna obejmuje:

 • opiekę lekarską i pielęgniarską,
 • opiekę psychologiczną,
 • psychoedykację pacjentów,
 • psychoedukację rodzin pacjentów,
 • konsultacje rodzinne.

Dobór zajęć i metod oddziaływań rehabilitacyjnych uwzględnia aktualny stan psychiczny, możliwości fizyczne i poziom społeczno-kulturalny pacjenta, deficyty potrzeb i możliwości poznawczych pacjenta.

Analizę tę dokonują członkowie zespołu terapeutycznego w skład którego wchodzą:

 • lekarze psychiatrzy,
 • psycholodzy,
 • terapeuta zajęciowy,
 • pielęgniarki,
 • pracownik socjalny

Podstawowym zadaniem zespołu terapeutycznego jest zintegrowanie i kompleksowe oddziaływanie na pacjenta, poprzez indywidualny dobór terapii, aktywizacji stymulującej do aktywności życiowej, społecznej, jak również współpraca z rodzinami pacjentów, w celu przygotowania bliskich na ponowne przyjęcie chorego, edukacja na temat objawów chorobowych. Rezultatem tych oddziaływań ma być odbudowanie funkcjonowania pacjenta na poziomie umożliwiającym niezależne życie, maksymalna redukcja objawów choroby, wzrost aktywności, możliwość podjęcia i realizacji ról społecznych.

Oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne stosowane są przez:

 • farmakoterapię
 • psychoterapię grupową
 • psychoedukację dla pacjentów
 • konsultacje rodzinne
 • trening interpersonalny
 • trening funkcji poznawczych
 • psychorysunek
 • trening relaksacyjny
 • pasje i zainteresowania
 • trening higieniczny
 • trening farmakologiczny
 • trening utrzymania czystości w swoim otoczeniu
 • trening kulinarnych umiejętności
 • trening budżetowy
 • zajęcia arteterapeutyczne
 • zajęcia w pracowni rękodzieła
 • zajęcia teatralne z elementami psychodramy
 • trening umiejętości praktycznych
 • terapia rozrywką
 • ergoterapia, zajęcia klubowe, społeczność terapeutyczna, prasówka, zajęcia na siłowni, gimnastyka.
 • Maksymalny czas uczestnictwa pacjenta w programie rehabilitacyjnym wynosi 6 miesięcy. Czas ten może być krótszy w zależności od indywidualnych postępów pacjenta w rehabilitacji.