ODDZIAŁ XVII PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY

Jest to oddział koedukacyjny umieszczony w samodzielnym budynku Nr 18 na terenie Szpitala, dysponuje 30 lóżkami i zajmuje się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją osób chorych psychicznie,w szczególności psychotycznymi oraz orzecznictwo sądowo- psychiatryczne powyżej 18 r.ż. ( w grupie rozpoznań F00 – F 99 ) wymagające leczenia w warunkach szpitalnych.

Oddziaływania farmakologiczne, psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne mogą być efektywne wówczas, gdy zostanie nawiązany kontakt terapeutyczny pomiędzy osobą chorującą a osobami ją leczącymi, oparty na szacunku , zaufaniu na osiągnięciu przez pacjenta niezbędnego poziomu stanu zdrowia, który umożliwi mu satysfakcjonujące funkcjonowanie w sferach : psychicznej , rodzinnej, społecznej , zawodowej.

Dobór zajęć i metod oddziaływań rehabilitacyjnych uwzględnia aktualny stan psychiczny, możliwości fizyczne i poziom społeczno-kulturalny pacjenta, deficyty potrzeb i możliwości poznawczych pacjenta.

Analizę tę dokonują członkowie zespołu terapeutycznego w skład którego wchodzą: lekarz psychiatra , psycholog , terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, pracownik socjalny.

Podstawowym zadaniem zespołu terapeutycznego jest zintegrowanie i kompleksowe oddziaływanie na pacjenta, poprzez indywidualny dobór terapii, aktywizacji stymulującej do aktywności życiowej, społecznej, jak również współpraca z rodzinami pacjentów, w celu przygotowania bliskich na ponowne przyjęcie chorego, edukacja na temat objawów chorobowych. Rezultatem tych oddziaływań ma być odbudowanie funkcjonowania pacjenta na poziomie umożliwiającym niezależne życie, maksymalna redukcja objawów choroby, wzrost aktywności, możliwość podjęcia i realizacji ról społecznych.

Oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne stosowane są przez:

 • farmakoterapię
 • leczenie współistniejących chorób somatycznych, w razie potrzeby korzystamy z konsultacji lekarza internisty, wykonujemy niezbędne badania oraz korzystamy z pomocy innych lekarzy specjalistów
 • psychoterapię indywidualną, grupową
 • interwencje kryzysowe, rodzinne
 • elementy terapii rodzin – oprócz psychoedukacji udzielane są rodzinom informacje o możliwości uzyskania wsparcia w innych placówkach poza szpitalnych
 • eroterapia, arteterapia
 • biblioterapia
 • choreoterapia, dramaterapia, muzykoterapia
 • kinezyterapia
 • trening kulinarny – prowadzony jest 1 raz w tygodniu
 • trening umiejętności społecznych ( higieniczny, budżetowy)
 • społeczność terapeutyczna – prowadzona jest 2 razy w tygodniu
 • zajęcia w pracowniach – ceramiczna
 • codziennie w ramach oddziału jest prowadzona gimnastyka, spacer oraz pacjenci korzystają z siłowni.

Czas trwania programu jest określony indywidualnie na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta.