ODDZIAŁ XVIII A PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY

Znajduje się na terenie Szpitala, zajmuje parter oraz I piętro w Budynku Nr 18, wchodzącego w skład kompleksu szpitalnego, dysponuje 67 łóżkami męskimi. Jest to oddział ogólnopsychiatryczny, zapewnia diagnostykę. leczenie, psychoterapię i rehabilitację pacjentów powyżej 18r.ż z zaburzeniami psychicznymi /w grupie rozpoznań F00 – F99 /wymagającymi całodobowego stacjonarnego leczenia psychiatrycznego.

Oddziały realizują proces diagnostyczny poprzez:

 • badania lekarskie
 • badania psychologiczne
 • badania laboratoryjne konsultacje specjalistyczne i specjalistyczne badania dodatkowe diagnostykę obrazową obserwacje pielęgniarskie

  Program diagnostyczno-terapeutyczny realizują lekarze psychiatrzy, lekarze w trakcie specjalizacji z psychiatrii psycholog, pielęgniarki ,terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny, konsultujący lekarze specjaliści. Po zakończeniu leczenia stacjonarnego pacjenci kontynuują leczenie w PZP.W razie potrzeby są kierowani do Oddziału Dziennego.

  Podstawowym zadaniem zespołu terapeutycznego jest zintegrowane i kompleksowe oddziaływanie na pacjenta, poprzez indywidualny dobór terapii, aktywizacji stymulującej do aktywności życiowej, społecznej, jak również współpraca z rodzinami pacjentów, w celu przygotowania bliskich na ponowne przyjęcie chorego, edukacja na temat objawów chorobowych.

  Rezultatem tych oddziaływań ma być odbudowanie funkcjonowania pacjenta na poziomie umożliwiającym niezależne życie, maksymalna redukcja objawów choroby, wzrost aktywności, możliwość podjęcia i realizacji ról społecznych.

  Oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne dostosowane są do potrzeb i możliwości pacjenta stosowane są przez:

  • farmakoterapię
  • leczenie współistniejących chorób somatycznych
  • diagnostykę i terapię psychologiczną obejmującą:
   • psychoterapię indywidualną
   • psychoterapię grupową
   • interwencje kryzysowe
   • interwencje rodzinne
   • elementy terapii rodzin
  • psychoedukację pacjentów i rodzin
  • terapię zajęciową:
   • arteterapię
   • ergoterapię
   • muzykoterapia
   • treningi umiejętności społecznych
   • kinezyterapia
   • społeczność terapeutyczna
   • spacer pod opieką personelu
   • zajęcia w pracowniach, siłownia, zajęcia i spotkania organizowane w klubie pacjenta (zabawy, występy, turnieje)

  Pacjenci podczas pobytu w Szpitalu mają możliwość uczestniczyć codziennie we Mszy Św. Kościółku tutejszego Szpitala.