ODDZIAŁ XX PSYCHIATRII SĄDOWEJ

Znajduje się na terenie Szpitala w Budynku Nr 20 , jest to oddział dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (w grupie rozpoznań F 00 - F 99 ) dysponuje 50 łóżkami

Zadaniem oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia jest diagnostyka , leczenie, psychoterapia. rehabilitacja, resocjalizacja oraz promocja zdrowia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), oraz orzecznictwo sądowo-psychiatryczne.

W oddziale realizowane są programy terapeutyczne adresowane do różnych potrzeb pacjentów w zależności od deficytów w funkcjonowaniu społeczno - poznawczym, którego celem jest osiągnięcie możliwie dobrego stanu psychicznego pacjenta ,motywacji do dalszego leczenia, utrzymanie jak najdłuższej remisji oraz osiągnięcie takiego poziomu funkcjonowania społecznego, które umożliwiałyby zwolnienie go ze stosowania środka zabezpieczającego i powrót do poprzedniego środowiska lub adaptacja do nowego.

Istotną rolę odgrywa współpraca , konsultacje i psychoedukacja rodzin i najbliższego środowiska pacjenta.

W proces terapii włączony jest cały personel medyczny który tworzy zespół terapeutyczny w skład którego wchodzą lekarze specjaliści w zakresie psychiatrii, psycholodzy, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni

Oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne dostosowane są do potrzeb i możliwości pacjenta stosowane są przez:

 • farmakoterapię
 • leczenie współistniejących chorób somatycznych
 • diagnostykę i terapię psychologiczną
 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię grupową
 • interwencje kryzysowe
 • interwencje rodzinne
 • elementy terapii rodzin
 • psychoedukację pacjentów i rodzin
 • terapię zajęciową
 • arteterapię
 • ergoterapię
 • psychorysunek
 • biblioterapia
 • psychodrama
 • muzykoterapia
 • choreoterapia
 • treningi umiejętności społecznych
 • kinezyterapia
 • ludoterapia
 • społeczność terapeutyczna
 • spacer pod opieką personelu
 • zajęcia w pracowniach