ODDZIAŁ VII A PSYCHIATRII SĄDOWEJ

Znajduje się na terenie Szpitala zajmuje II i III piętro w Budynku Nr 7, jest to oddział dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (w grupie rozpoznań F 00 - F 99 ), dysponuje 46 łóżkami.

Zadaniem oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia jest diagnostyka , leczenie, psychoterapia. rehabilitacja, resocjalizacja oraz promocja zdrowia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), oraz orzecznictwo sądowo-psychiatryczne.

Niezbędnymi elementami procesu terapeutycznego we współczesnym modelu leczenia są farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja. Oddziaływania te mogą być efektywne jedynie wówczas, gdy zostanie nawiązany kontakt terapeutyczny pomiędzy osobą chorującą a osobami ją leczącymi, oparty na szacunku i zaufaniu.

Rehabilitacja obejmuje wiele form oddziaływań psychoterapeutycznych obejmujących zarówno chorego, jak też jego rodzinę i środowisko. umożliwiających chorym psychicznie w miarę samodzielną egzystencję i integrację społeczną.

W skład zespołu wchodzą: lekarz psychiatra, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, pracownik socjalny.

Podstawowym zadaniem zespołu terapeutycznego jest zintegrowane i kompleksowe oddziaływanie na pacjenta, poprzez indywidualny dobór terapii, aktywizacji stymulującej do aktywności życiowej, społecznej, jak również współpraca z rodzinami pacjentów, w celu przygotowania bliskich na ponowne przyjęcie chorego, edukacja na temat objawów chorobowych.

Rezultatem tych oddziaływań ma być odbudowanie funkcjonowania pacjenta na poziomie umożliwiającym niezależne życie, maksymalna redukcja objawów choroby, wzrost aktywności, możliwość podjęcia i realizacji ról społecznych.

Oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne dostosowane są do potrzeb i możliwości pacjenta stosowane są przez:

 • farmakoterapię
 • leczenie współistniejących chorób somatycznych
 • diagnostykę i terapię psychologiczną
 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię grupową
 • interwencje kryzysowe
 • interwencje rodzinne
 • elementy terapii rodzin
 • psychoedukację pacjentów i rodzin
 • terapię zajęciową
 • arteterapię ,ergoterapię ,psychorysunek
 • biblioterapię
 • psychodrama
 • muzukoterapia
 • choreoterapia
 • treningi umiejętności społecznych
 • kinezyterapia
 • ludoterapia
 • społeczność terapeutyczna
 • spacer pod opieką personelu
 • zajęcia w pracowniach