ODDZIAŁ IX PSYCHAITRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU

Znajduje się terenie szpitala w Budynku Nr 9 i dysponuje 45 łóżkami. Posiada dostęp do terenu rekreacyjnego złożonego z tarasu i terenu zielonego z boiskiem do gier zespołowych i aktywnego wypoczynku.

Zadaniem oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu jest diagnostyka i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), oraz orzecznictwo sądowo-psychiatryczne.

Pacjenci przebywający w oddziale objęci są kompleksową opieką obejmującą : diagnostykę psychiatryczną, farmakoterapię, psychoterapię, rehabilitację, socjoterapię i resocjalizację w celu poprawy stanu zdrowia i zachowania w stopniu umożliwiającym powrót do życia w społeczeństwie i dalsze leczenie w warunkach poza szpitalem.

Rezultatem tych oddziaływań ma być odbudowanie funkcjonowania pacjenta na poziomie umożliwiającym niezależne życie, maksymalna redukcja objawów choroby, wzrost aktywności, możliwość podjęcia i realizacji ról społecznych. W skład zespołu wchodzą:

 • Lekarze psychiatrzy
 • Psycholodzy
 • Pielęgniarki
 • Pedagog
 • Terapeuci zajęciowi
 • Pracownicy monitoringu
 • Pracownik socjalny

Oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne dostosowane są do potrzeb i możliwości pacjenta stosowane są przez:

 • farmakoterapię
 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię grupową
 • psychoedukację
 • społeczność terapeutyczną
 • techniki relaksacyjne
 • muzykoterapię
 • trening interpersonalny
 • trening intrapersonalny
 • treningi behawioralne
 • trening higieny i budżetowy
 • arteterapię
 • psychorysunek
 • biblioterapię
 • zajęcia komputerowe: nauka obsługi komputera, gry komputerowe, przygotowanie artykułów do wydania gazetki „ Nasz Biuletyn”,
 • filmoterapia: sala telewizyjna / filmy fabularne i programy edukacyjne,
 • choreoterapię: zabawy taneczne / np. andrzejki, karnawał,