Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny jest oddziałem koedukacyjnym i dysponuje 24 miejscami. Funkcjonuje na zasadzie społeczności terapeutycznej, zajmuje się diagnostyką, leczeniem, terapią i rehabilitacją osób powyżej 18r życia nie wymagających leczenia w trybie całodobowym tylko w warunkach opieki dziennej z następującymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi:

 • psychozy endogenne
 • zaburzenia afektywne
 • zaburzenia na podłożu organicznym
 • zaburzenia adaptacyjne
 • zaburzenia osobowości

Pacjenci kierowani są z lecznictwa ambulatoryjnego/PZP/lub po zakończeniu leczenia w oddziale stacjonarnym. Dobór zajęć i metod oddziaływań rehabilitacyjnych uwzględnia aktualny stan psychiczny, możliwości fizyczne, poznawcze i poziom społeczno-kulturalny pacjenta. Analizę tę dokonują członkowie zespołu terapeutycznego w skład którego wchodzi: Specjalista psychiatra, specjalista psychologii klinicznej, psycholog, pedagog, pielęgniarka psychiatryczna, instruktor terapii zajęciowej, pracownik socjalny

Efektywne połączenie leczenia farmakologicznego z leczeniem psychospołecznym utrwala poprawę objawową, zmniejsza deficyty, poprawia wsparcie emocjonalne, rozbudza odpowiedzialność za własne leczenie, poprawia umiejętności społeczne i kontakty w rodzinie.

Program terapeutyczny oddziału obejmuje:

 • farmakoterapię,
 • społeczność terapeutyczna,
 • psychoterapia indywidualna i grupowa, trening lekowy,
 • muzykoterapia,
 • psychorysunek,
 • relaksacja,
 • arteterapia,
 • treningi procesów poznawczych, trening kulinarny, trening działań twórczych, trening asertywności,
 • grupa dyskusyjna,
 • zajęcia ruchowe / gimnastyka, aerobik, siłownia/,
 • praca z rodziną / w zależności od potrzeb i gotowości członków rodziny/.

Czas trwania programu – 12 tygodni. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00