ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY

Zlokalizowany jest w 4 Budynkach szpitalnych Nr 2,4,5,11 i dysponuje łącznie 200 łóżkami ZOL ten jest przeznaczony do udzielania całodobowych świadczeń opiekuńczo – leczniczych dla kobiet i mężczyzn z zaburzeniami i schorzeniami psychicznymi w różnych stopniach niepełnosprawności umysłowej, psychicznej i fizycznej w podeszłym wieku, którzy nie wymagają już hospitalizacji a nadal wymagają kompleksowej opieki lekarskiej, psychologicznej i pielęgniarskiej. Podstawą przyjęcia do ZOL jest choroba psychiczna.

Dla zapewnienia prawidłowości i ciągłości postępowania diagnostycznego, leczniczego i opiekuńczego ZOL Psychiatryczny współpracuje z innymi jednostkami,a zwłaszcza: przychodniami, szpitalami, poradniami stomatologicznymi, pracowniami diagnostycznymi i pogotowiem ratunkowym.

Głównym założeniem programu terapii jest: odtwarzanie nawyków dnia codziennego, podnoszenie sprawności fizycznej, redukcja objawów chorobowych, nauka rozpoznawania objawów zwiastunowych, łagodzenie objawów lęku i niepokoju, nabywanie umiejętności społecznych poprawiających jakość życia pacjenta.

Dobór zajęć i metod oddziaływań rehabilitacyjnych uwzględnia aktualny stan psychiczny, możliwości fizyczne i poziom społeczno-kulturalny pacjenta, deficyty potrzeb i możliwości poznawczych pacjenta.

Analizę tę dokonują członkowie zespołu terapeutycznego w skład którego wchodzą:

 • lekarze psychiatrzy
 • psycholodzy
 • terapeuci zajęciowi
 • pielęgniarki
 • pracownicy socjalni
 • opiekunowie medyczni

Podstawowym zadaniem zespołu terapeutycznego jest zintegrowane i kompleksowe oddziaływania na pacjenta poprzez dostosowanie do indywidualnego pacjenta formy terapii, aktywizacji stymulującej do aktywności życiowej, społecznej. Szeroki zakres współpracy z rodzinami pacjentów.

Oddziaływania terapeutyczne i rehabilitacyjne stosowane są przez:

 • farmakoterapię
 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię grupową
 • społeczność terapeutyczną
 • techniki relaksacyjne
 • muzykoterapię
 • psychorysunek
 • trening umiejętności społecznych
 • trening farmakologiczny
 • trening kulinarny
 • trening gospodarowania pieniędzmi