"Nasz Biuletyn"

Korzystając z Internetu mamy okazję zaprezentować szerszemu odbiorcy "Nasz Biuletyn", miesięcznik Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku, redagowany przez Pacjentów i Personel szpitala.

Pierwszy numer "Naszego Biuletynu" ukazał się w czerwcu 2001 r. Pismo wydawane jest w nakładzie 120 egzemplarzy powielanych na kserokopiarce szpitalnej. Docieramy do Czytelników na wszystkich oddziałach szpitalnych, przyszpitalnej poradni zdrowia psychicznego, szpitalnej biblioteki, oraz uczestników nabożeństw w kaplicy szpitalnej. Poza szpitalem "Nasz Biuletyn" można spotkać w Urzędzie Miasta Rybnika, Ośrodku Pomocy Społecznej, Bibliotece Miejskiej, a także w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Głównym zadaniem pisma jest rehabilitacja pacjentów, którzy uczestniczą w jego tworzeniu, oraz szeroko rozumiana edukacja. To także okazja do szerszego zaprezentowania prac plastycznych i literackich pacjentów.

Mamy nadzieję, że "Nasz Biuletyn" pozwala lepiej zrozumieć świat osób z zaburzeniami psychicznymi, otworzyć się na Nich, dać Im szansę na życie w społeczności i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom prac zamieszczanych na naszych łamach.

Zapraszamy do lektury.

W imieniu Redakcji
mgr Krzysztof Kutryb

Album

Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017