Ogłoszenia

* Niektóre pliki pdf mogą otwierać się dłużej, ze względu na swój rozmiar. Prosimy o informację w razie jakichkolwiek problemów.

Dział Zamówień Publicznych: Tel:(32) 43 28 138, email: Ilona Chwastek email: Joanna Kalisz email: Ewelina Górniak-Gradzińska,

Dział Informatyki: Tel:(32) 43 28 114, email: Michał Kołodziejczyk


Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011