Ogłoszenia

Dział Zamówień Publicznych: Tel:(32) 43 28 138, email: Ilona Chwastek, email: Michał Krok

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na najem/dzierżawę gruntu, pomieszczeń będących w użytkowaniu Szpitala.
Termin składania ofert: 20.03.2013r.
Ogłoszenie.
Specyfikacja cz. 1.
Specyfikacja cz. 2.
Specyfikacja cz. 3.
Specyfikacja cz. 4.

OGŁOSZENIE SP ZOZ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU PRZY ULICY GLIWICKIEJ 33, 44-200 RYBNIK
zgodnie z Uchwałą nr 2075/68/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego

Ogłoszenie o przetargu na najem/dzierżawę gruntu, pomieszczeń będących w użytkowaniu Szpitala.
Specyfikacja przetargowa
Umowa
Umowa c.d.
Informacja