WSZYSTKIE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO PSYCHIATRYCZNEGO W SP ZOZ PAŃSTWOWYM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU ZNAJDUJĄ SIĘ W PONIŻSZYM LINKU

Zasady funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego (ZOL) SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Załączniki do ZASAD FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO PSYCHIATRYCZNEGO SP ZOZ PAŃSTWOWEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU